Ik heb inmiddels bijna 40 jaar ervaring in de wereld van pensioenen en levensverzekeringen. Zowel aan de kant van de aanbieder (Equity & Law en Aegon), de kant van de adviseur (Coopers & Lybrand), als aan de kant van de wetenschap (Vrije Universiteit Amsterdam). Ik bouwde in die jaren een groot en divers netwerk op binnen de branche, de wetenschap, de politiek en de pers. Ik ben in staat om de complexe problematiek van zowel de civiel juridische als de fiscaal juridische aspecten van pensioenen en andere onderhoudsvoorzieningen snel te doorgronden en te vertalen in voor iedereen begrijpelijke en toegankelijke oplossingen. Mijn drijfveren hierbij zijn mijn drie "i"-s;
- inhoud; ik wil graag alles weten van mijn vak;
- informatie; ontsluiten van dit ingewikkelde vakgebied, zodat mensen en organisaties goede keuzes kunnen maken;
- invloed; vanuit mijn kennis, ervaring en expertise wil ik invloed uitoefenen op politieke keuzes.

"De Pensioenwet Academie werkt graag samen met Herman Kappelle, omdat Herman een bevlogen spreker/docent is die de fiscaliteit rond pensioen voor toehoorders voor de toehoorders boeiend weet over te brengen. Herman koppelt de theorie direct aan praktijk situaties, wat zijn lesstof begrijpelijk en direct toepasbaar maakt. Herman is een autoriteit ten aanzien van de fiscale nationale en internationale pensioenadviespraktijk. Daarnaast is hij ook bijzonder goed op de hoogte van het civiele pensioenrecht en verzekeringsrecht. Zijn ervaringen en zijn visie in verband met toekomstige ontwikkelingen deelt Herman graag met de deelnemer. En natuurlijk is Herman een prettig persoon die nieuwsgierig is naar de opvattingen en ervaringen van deelnemers. Ik beveel Herman Kappelle dan ook van harte aan als docent/spreker." Monica Swalef, Swalef pensioenjuristen en Academie, Woerden.

"Herman heeft mij onlangs in een lastige zaak een prima advies gegeven. Helder, to the point en goed onderbouwd. En ook nog ruim voor de afgesproken datum. Ik was er erg tevreden over." Coen van Ham, directeur Kettlitz Wulfsen, Nieuwegein. 

"Diverse keren heb ik gebruik gemaakt van de diensten van Herman Kappelle, zowel in de vorm van korte mondelinge contacten maar ook via wat meer uitgebreide schriftelijke adviezen. De geboden service was telkens uiterst zinvol en volledig, binnen de afgesproken tijdslimiet en zeer bruikbaar als praktisch middel om te hanteren tijdens discussies met diverse stakeholders. Een goed voorbeeld daarvan is een recent memo over het al dan niet compenseren van werknemers voor de versoberde pensioenregelingen per 1 januari 2015 welk stuk een belangrijke rol heeft gespeeld in de onderhandelingen daarover tussen werkgever en ondernemingsraad. Eerder hebben de adviezen van Herman Kappelle ook een waardevolle bijdrage geleverd bij de overgang van ons pensioenfonds naar een verzekerde regeling waarbij de diverse stakeholders op een professionele maar ook evenwichtige manier zijn geadviseerd over de juridische en pensioentechnische  aspecten hiervan. Ik kan derhalve stellen dat de adviezen van Herman Kappelle voor Nutreco van grote waarde zijn gebleken." Theo Versteegen, Corporate Manager Pensioenen, Nutreco Nederland, Boxmeer

"Herman is een van de beste pensioenfiscalisten die ik ken. Daarbij is hij als geen ander in staat om de soms ingewikkelde regelgeving te vertalen naar de praktijk, heb altijd met erg veel plezier met hem samengewerkt en veel van hem geleerd." Mechteld Hendriks, PUIK Pensioenadvies, Leiden.

"Herman heb ik leren kennen als een betrokken persoon die zowel op fiscaal als juridisch pensioengebied altijd up-to-date is, en sterk analytisch vermogen heeft en bovenal heel plezierig is om voor te werken. Ook in roerige tijden weet Herman bewust en beargumenteerd keuzes te maken en deze met flair uit te dragen." Jacqueline Verhulst, PUIK Pensioenadvies, Leiden."

"Herman Kappelle van Aegon Adfis verzorgde op 4 april 2017 een lezing voor de Jonge Balie Den Haag. De lezing ging over ‘Fiscaliteit, pensioen en de advocatuur.’ Aan de hand van sappige voorbeelden uit de jurisprudentie wees Herman Kappelle ons op de nauwe samenhang die bestaat tussen fiscaliteit en pensioen. Het een kan niet zonder het ander. Uiteraard ontbraken tips voor de advocatuur om, om te gaan met vraagstukken over fiscaliteit en pensioen niet. Herman Kappelle is, tot slot, een prettige en enthousiaste spreker. De lezing werd als positief ervaren. Namens de Jonge Balie Den Haag nogmaals hartelijk dank!

Vera Balvers
Commissaris opleidingen"