Naast mijn bezigheden als senior adviseur a.s.r. NL, mijn eigen adviespraktijk en bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht heb ik een aantal nevenfuncties. Zowel op mijn vakgebied als daar buiten.

Ik ben:
- lid Platform fiscaliteit van het Verbond van Verzekeraars;
- lid werkgroep Toekomst Pensioen van het Verbond van Verzekeraars;

- vaste medewerker van het tijdschrift PensioenJurisprudentie;
- annotator tijdschrift NLFiscaal;
- lid van de Raad van Advies van het Nyenrode Executive Insurance Programma. 

- lid geweest van het EIOPA Expert Panel on PEPP. EIOPA is de European Insurance and Occupational Pensions Authority, de Europese toezichthoudende autoriteit. PEPP is het Pan Europees Persoonlijk Pensioenproduct.
- lid geweest van het Wetenschapelijk Beraad, een wetenschappoelijk klankbord van elf hoogleraren die de Stuurgroep UItwerking Pensioenakkoord adviseerde (2019-2020).

- secretaris van de Maarten Kappelle Stichting. Deze Stichting bevordert en steunt medisch onderzoek bij kinderen. De Stichting streeft er naar om gerichte en directe steun te geven aan kleinschalige projecten, die niet elders worden ondersteund en zijn gericht op algemeen toepasbare resultaten. De overige bestuursleden zijn Eric van Bommel (voorzitter) en Martijn Vogelzang (penningmeester). Wij werken geheel belangeloos voor de Stichting. Voor meer informatie kijk op de site van de Stichting; www.maartenkappellestichting.nl

- lid van het bestuur van de Stichting Beschermers van het Oranjehotel. Deze Stichting heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van (de doelstellingen van) de Stichting Nationaal Monument Oranjehotel. Het Oranjehotel was tijdens de Tweede Wereldoorlog de naam van de Cellenbarakken van de Scheveningse gevangenis. Vanuit heel Nederland vervoerden de Nazi's verzetsmensen naar het Oranjehotel. Het complex is tot 2009 gebruikt door de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. De Stichting startte in 2010 het project Behoud en Renovatie Oranjehotel om het voormalige cellencomplex en in het bijzonder Doodencel 601, te behouden en om te vormen tot een herinneringscentrum. Meer informatie vindt u op www.oranjehotel.org.

- Lid van de Raad van Advies van Stichting Knarrenhof. Deze Stichting heeft een maatschappelijk doel, namelijk de leeftijdsbestendige bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren.  Naast senioren bouwt Knarrenhof ook voor ouders van gehandicapte kinderen, een meergeneratiehof, een jongerenhof etc. Voor meer informatie kijk op de site van de Stichting www.knarrenhof.nl

In mijn vrije tijd klim ik graag op mijn racefiets. En ben ik al mijn hele leven fervent en ongenuanceerd voor Ajax!