Ik geef regelmatig presentaties en voordrachten op seminars en andere bijeenkomsten. 

Op 19 juni 2024 verzorg ik samen met Ben Schuurman een van de parallelsessies op het congres Werken aan ons pensioen. Meer info https://www.werkenaanonspensioen.nl/actueel/nieuws/2024/04/30/congres-werken-aan-ons-pensioen-19-juni-2024

Op 26 juni 2024 verzorg ik een bijdrage aan de door het Expertisecentrum Pensioenrecht van de VU georganiseerde actualiteitenlezing over de Wtp en verzekeraars en PPI-en. Meer info  https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/actualiteitenlezing-pensioenrecht-2