Wankele Wiebes 

Het klinkt als de titel van een stripverhaal. Suske en Wiske en de Wankele Wiebes. Met Halbe Zijlstra als Suske, Diederik Samsom als Wiske, Alexander Pechtold als tante Sidonia en Pieter Omtzigt als Jerommeke. Wiebes ligt onder vuur, zwaar onder vuur. Wiebes’ positie wankelt. Jerommeke laat hem – bijna letterlijk – alle hoeken van de Kamer zien. Tante Sidonia wast hem verbaal de oren. Suske en Wiske proberen zo goed en zo kwaad als dat gaat de situatie onder controle te houden. Natuurlijk, de reorganisatie van de belastingdienst is een drama. En dat valt Wankele Wiebes aan te rekenen. Hij is tenslotte politiek verantwoordelijk. Maar, hij mag niet weg. Voor het eerst sinds jaren was er op Prinsjesdag goed nieuws voor de pensioensector. Wiebes kondigde een aantal vereenvoudigingsmaatregelen aan, die voor de pensioenuitvoerders van groot belang zijn. Pensioeningangsdatum op de eerste van de maand, vervallen van de doorwerkeis bij uitstel van het ouderdomspensioen en het schrappen van de 100%-toets en de daarvan afgeleide grenzen. Het lijken triviale zaken, maar ze leveren aanzienlijke besparingen op in de uitvoerings- en administratieve lasten voor pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. De Kamer voegde er in het Verslag bij het Wetsvoorstel Wet uitfasering pensioenen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen nog een paar aan toe. Dezelfde franchise voor eindloon- en middelloonregelingen, vervallen van de doorwerkeis ook voor prepensioen en de mogelijkheid om premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid te kunnen verlenen tot de pensioenrichtdatum, ook voor deelnemers die alleen een WIA-uitkering hebben. Ik schreef daar al eerder over in mijn blogs van 10 september 2014 en 5 oktober 2016. Stuk voor stuk zaken waar de pensioenwereld al jaren om vroeg en waar ik heel blij mee ben. 

Wankele Wiebes heeft dus mijn steun. Gesteund door zijn trouwe ambtenaren van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen maakt hij onze wereld een beetje beter. De mensen van het CAP geven keer op keer, onder de bezielende leiding van Scherpe Schuurman, blijk van een buitengewoon pragmatische en coöperatieve houding. Ik heb dat de afgelopen weken weer aan den lijve mogen ondervinden. Ze zijn niet van fiscale slimmigheidjes en voor Edelweiss-gedrag moet je ook niet bij hen zijn. Maar ze zijn wel gevoelig voor deugdelijke argumenten en praktische problemen lossen ze waar mogelijk voortvarend op. Zie bijvoorbeeld de onlangs geplaatste V&A 10-001 waarin de redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioenuitkeringen bij expiratie wordt verlengd tot 1-7-2017. Begunstigden van een pensioenkapitaal moeten binnen een redelijke termijn beslissen waar en hoe zij het kapitaal willen omzetten in een periodieke uitkering. Voor uitkeringen bij in leven zijn op de pensioendatum is deze termijn in beginsel zes maanden. Voor uitkeringen ten gevolge van overlijden is hij een jaar. In verband met de extreem lage rente en in het zicht van de Wet verbeterde premieregeling verlengde het CAP eind 2015 de termijn tot 31-12-2016. Dit in de verwachting dat er op dat moment voldoende aanbod zou zijn van variabele uitkeringen in het kader van de Wet verbeterde premieregeling. Dat laat echter nog op zich wachten. Proactief haakt het CAP daarop in en verlengt de termijn tot 1-7-2017. 

Het zou daarom erg vervelend en schadelijk zijn voor alle pensioendeelnemers in Nederland als de invoering van deze maatregelen vertraging oploopt door de politieke commotie waar Wiebes in verkeert. Van mij mag hij blijven. Sterker nog ik hoop dat hij als Energieke Eric terugkeert en voortgaat op deze weg. Mijn zegen heeft hij! 

 

22102016