Geachte mevrouw Schouten, Beste Carola,

Leestijd 2 minuten

Van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Uw gewaardeerde voorganger Wouter Koolmees laat best grote schoenen na om te vullen. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat u dit gaat lukken. Wat dat betreft; mooi dat pensioenen eindelijk een volwaardige eigen minister krijgen. Dus dat gaat vast allemaal goed komen.

Ik wijs u echter graag op een los eindje dat uw voorganger liet hangen. Op 11 december 2017 gaf hij antwoord op vragen van de toenmalige Tweede Kamer Leden Helma Lodders en Gijs van Dijk. Deze vragen gingen over de zogenoemde carve out. Een carve out is een waardeoverdracht waarbij pensioenen van actieven, slapers en gepensioneerden overgedragen worden aan verschillende pensioenuitvoerders. Door de verschillende kenmerken van deze groepen kan er in dat geval een beter op elke groep toegesneden (beleggings)beleid worden gevoerd, waardoor een dergelijke waardeoverdracht per saldo voor elke groep voordelig kan zijn.

Aanleiding voor deze vragen was het artikel in het Tijdschrift voor pensioenvraagstukken uit september 2017 (nr. 2017/26) "Pensioenfondsen en carve out: oplossing van indexeringsknelpunt", waarin ik samen met Wichert Hoekert, actuaris bij Willis Tower Watson, de evenwichtige belangenafweging als oplossing aandroeg voor het knelpunt dat de gelijke behandeling bij toeslagen opwerpt bij een carve out.

Koolmees parkeerde deze, voor hem kennelijk lastige, problematiek politiek bekwaam door hem door te schuiven. “Om die reden acht ik het verstandig om besluitvorming rondom de mogelijkheid van een carve out van gepensioneerden samen te laten lopen met de discussie over de vernieuwing van het pensioenstelsel” schreef hij indertijd aan de Kamer.

Inmiddels zijn we ruim vier jaar verder en is de discussie over de vernieuwing van het pensioenstelsel afgerond en zijn we bezig met de uitwerking en implementatie daarvan. De carve out kom ik daar echter tot op heden niet in tegen. Dus wellicht hebt u nog ergens een geel Post-it-plakkertje dat u op uw beeldscherm kunt bevestigen als geheugensteuntje om dit conform de toezegging van uw voorganger, op de agenda van de uitwerking van het pensioenakkoord te zetten?

Alvast heel hartelijk dank!

04012022