Chapeau!

Enkele malen maakte ik mij druk over de muggenzifterij van de Belastingdienst op het punt van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen. Zie mijn eerdere blogs Het moet niet gekker worden! en Gelden eigen regels niet voor Belastingdienst? en mijn column in VVP van oktober VVP 01-01-2017.

Ik heb niet de illusie dat het(alleen maar) door mij komt, maar de staatssecretaris van Financiën toont zich uiteindelijk ontvankelijk voor alle smeekbeden uit de branche om in ieder geval de overgangsperiode waarbinnen werkgevers en pensioenuitvoerders hun regelingen en systemen moeten aanpassen te verlengen.

Verstopt in een lang verzamelbesluit van 22 pagina’s over loonheffing, pensioenen, opbouw, eigen beheer, en vervroegen en uitstellen van de pensioendatum (6 november 2015, BLKB2015/830M) trekt de staatssecretaris in paragraaf 11.5 de overgangsperiode gelijk met die welke geldt voor de aanpassing van regelingen waarin sprake is van een samenloop van middelloon- en eindloonfranchise. Hierdoor hoeven werkgevers en pensioenuitvoerders in ieder geval niet twee keer binnen korte tijd de regelingen aan te passen, maar kan dat in een keer. En dat is winst. En dan mag er best eens een complimentje voor de staatssecretaris af voor deze pragmatische houding; chapeau!

Op het gevaar af mijn hand te overspelen, maak ik van deze gemoedstoestand  van de staatssecretaris gebruik om aandacht te vragen voor een aantal andere knelpunten, die veel kosten en (vrijwel) niets opleveren. Zoals het verschil in franchises bij middelloon en eindloonregelingen. En zoals de ingangsdatum voor een nabestaandenpensioen. Op grond van de letterlijke wettekst moet die onmiddellijk na het overlijden van de (ex)werknemer liggen en niet – zoals in de praktijk heel gebruikelijk – op de eerste van maand waarin, of de eerste van de maand volgend op de maand waarin het overlijden plaatsvindt. En zo weet ik er nog wel een paar meer. Kunnen we daar binnenkort niet eens als volwassen en pragmatische mensen over praten en tot soortgelijke pragmatische oplossingen komen? Dan neem ik mijn hoed nog dieper af voor de staatssecretaris; driewerf chapeau!

Wellicht schrijf ik daar binnenkort nog eens een column over. Wie weet helpt het…..

 

191115