Boos

Leestijd twee minuten

Ik ben een gezagsgetrouwe burger. Maar inmiddels een boze gezagsgetrouwe burger. Ik betaal altijd netjes mijn belasting, geef al mijn neveninkomsten op en vraag de klusjesman bij mij thuis altijd om een bonnetje met BTW. Waarom? Omdat dat zo hoort en moet op basis van de wet- en regelgeving die we in dit land met elkaar afspraken. Als redelijk legistisch ingestelde jurist ga ik ervan uit dat ik mij houd aan wetten die door het parlement zijn aangenomen.

Ik maakte dan ook geen bezwaar tegen mijn Box 3-heffing en betaalde die gewoon. Zo staat het immers in de Wet IB 2001. En ook die kreeg indertijd de zegen van Eerste en Tweede Kamer. Totdat de rechter bepaalde dat de wet niet deugde. En ook dat is zoals het hoort. De wet wordt aangepast op de daarvoor geëigende wijze. De Hoge Raad bepaalde in december vorig jaar dat er “een op rechtsherstel gerichte compensatie moet komen, waarvan de omvang in het algemeen slechts naar redelijkheid kan worden vastgesteld”.

In mei van dit jaar oordeelde de Hoge Raad dat belastingplichtigen zoals ik, die geen bezwaar maakten, geen recht hebben op deze op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie. Ook dat kan ik nog billijken. Strikt genomen heb ik daar inderdaad geen recht op. Ik maakte immers geen bezwaar. Maar betekent dat dan dat ik het ook niet hoef te krijgen? Ik betaalde toch ook, naar achteraf blijkt, te veel belasting.

Ja, volgens het kabinet wel. Deze week besloten de regeringspartijen tijdens de begrotingsonderhandelingen dat gedupeerde spaarders die geen bezwaar maakten tegen hun box 3-heffing geen compensatie krijgen. Dat kost namelijk € 7 miljard. En dat vindt men te veel (NRC maandag 5 september 2022). En dat maakt mij eigenlijk heel boos. Als keurige gezagsgetrouwe burger krijg ik niet wat een meer activistische landgenoot wel krijgt. Ik heb er dan wellicht strikt genomen geen recht op, maar de overheid heeft wel de morele plicht om alle Box-3 spaarders hetzelfde te behandelen. Waar kan ik bezwaar maken tegen dit besluit van de coalitie?

06092022