Wat doe ik nog meer?

 

Naast mijn bezigheden als directeur Aegon Adfis en bijzonder hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht heb ik een aantal nevenfuncties. Zowel op mijn vakgebied als daar buiten.

Ik ben:
- lid Platform fiscaliteit van het Verbond van Verzekeraars;
- vaste medewerker van het tijdschrift PensioenJurisprudentie;
- annotator tijdschrift NLFiscaal;

- lid van het EIOPA Expert Panel on PEPP. EIOPA is de European Insurance and Occupational Pensions Authority, de Europese toezichthoudende autoriteit. PEPP is het Pan Europees Persoonlijk Pensioenproduct.

- secretaris van de Maarten Kappelle Stichting. Deze Stichting bevordert en steunt medisch onderzoek bij kinderen. De Stichting streeft er naar om gerichte en directe steun te geven aan kleinschalige projecten, die niet elders worden ondersteund en zijn gericht op algemeen toepasbare resultaten. De overige bestuursleden zijn Eric van Bommel (voorzitter) en Martijn Vogelzang (penningmeester). Wij werken geheel belangeloos voor de Stichting. Voor meer informatie kijk op de site van de Stichting; www.maartenkappellestichting.nl

- lid van het bestuur van de Stichting Oranjehotel. Deze Stichting heeft als doel het behoud en de toegankelijkheid van het Monument Oranjehotel. Oranjehotel was tijdens de Tweede Wereldoorlog de naam van de Cellenbarakken van de Scheveningse gevangenis. Vanuit heel Nederland vervoerden de Nazi's verzetsmensen naar het Oranjehotel. Het complex is tot 2009 gebruikt door de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. De Stichting startte in 2010 het project Behoud en Renovatie Oranjehotel om het voormalige cellencomplex en in het bijzonder Doodencel 601, te behouden en om te vormen tot een herinneringscentrum. Meer informatie vindt u op www.oranjehotel.org.
Tevens ben ik in die hoedanigheid secretaris van de Stichting Beschermers van het Oranjehotel. Deze Stichting heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van (de doelstellingen van) de Stichting Oranjehotel.

- lid van het bestuur van de Stichting Youth for Youth. Deze Stichting stimuleert oudere junioren van de Voorburgse hockeyvereniging Cartouche tijdens de zomerperiode in ontwikkelingslanden hun horizon te verbreden door vrijwilligerswerk te doen bij projecten vooral gericht op educatie van jongeren. Voor meer informatie, kijk op 
https://www.youth4youth.info/

In mijn vrije tijd klim ik graag op mijn racefiets. En ben ik al mijn hele leven fervent en ongenuanceerd voor Ajax!